• A-6 ~Control Units

    A-6 ~ juhtseadmed

    Juhtimismoodul on kahest või enamast juhtvardast koosnev süsteem, mis on paigutatud üle paisumisvuugi ääriku ja ääriku vahel, et minimeerida paisumisvuugi võimalikku kahjustamist, mis on põhjustatud torujuhtme liigsest liikumisest. Juhtvarrasõlmed seatakse liigendi maksimaalsele lubatud laienemisele ja / või kokkutõmbumisele ning neelavad paisumisvuugil tekkiva staatilise rõhutõuke. Sel viisil kasutamisel on need täiendavaks ohuteguriks, minimeerides paisumisvuugi võimalikku rike ja seadme võimalikku kahjustamist. Juhtimisüksused kaitsevad liigeseid piisavalt, kuid kasutaja peaks olema kindel, et toru ääriku tugevus on piisav kogu tekkiva jõu talumiseks.